16.5.2023

OSALLISTU SANTAKANKAAN TUULI- JA AURINKOPUISTON ASUKASKYSELYYN

Pohjan Voima suunnittelee Satakuntaan Siikaisten kunnan koillisosaan tuulipuistoa sekä sen yhteyteen aurinkovoimapuistoa, joka ulottuu myös niin ikään Satakunnassa sijaitsevan Kankaanpään kaupungin alueelle. Aurinkovoimapuisto liittyy pääosin kiinteästi tuulivoiman hankealueeseen, minkä lisäksi aurinkoenergian tuotantoalueita suunnitellaan kahdelle erilliselle pienemmälle alueelle, joista toinen sijoittuu välittömästi yhtenäisen hankealueen kupeeseen ja toinen noin 2,5 kilometriä siitä itään Isokeitaan alueelle. Hankealueelta on lähimmillään etäisyyttä Siikaisten keskustaan noin 8 kilometriä, Isojoen keskustaan noin 17 km ja Kankaanpään sekä Merikarvian keskustoihin yli 20 km. Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa, ja valtaosa hankealueen maa-alueesta on vuokrattu hankeyhtiölle tuuli- ja aurinkovoimapuiston kehittämistä, rakentamista ja käyttöä varten.

Hankealueelle suunnitellaan enintään seitsemän tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enintään 14 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 240 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Lisäksi hankealueelle suunnitellaan aurinkovoimapuistoa, joka koostuu kolmesta erillisestä tuotantoalueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1450 ha, jonka lisäksi tarkastellaan aurinkovoimaa noin yhteensä 262 ha suuruisille alueille. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), johon liittyy kysely. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.

YVA-menettelyn vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan tuulivoiman osalta seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):
• VE0: hanketta ei toteuteta ollenkaan
• VE1: toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke VE1 sijoittelusuunnitelman mukaan
• VE2: toteutetaan enintään 7 tuulivoimalan hanke VE2 sijoittelusuunnitelman mukaan

Aurinkovoiman osalta tutkitaan seuraavat vaihtoehdot (AVE):
• AVE0: ei toteuteta 7 tuulivoimalan lisäksi aurinkovoimahanketta
• AVE1: toteutetaan 7 tuulivoimalan lisäksi aurinkovoimahanke, jota osoitetaan noin 262,4 ha alueelle käsittäen kolme lohkoa
• AVE2: toteutetaan 7 tuulivoimalan lisäksi aurinkovoimahanke, jota osoitetaan noin 444,6 ha alueelle käsittäen neljä lohkoa

Asukaskysely

YVA-menettelyyn liittyen toteutetaan kysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä hankkeesta. Kyselyn vastausaikaa on 4.6.2023 saakka. Kyselyyn saavat vastata kaikki, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, että yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan. Sähköiseen kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa:

https://zef.fi/s/4o98r77o/

Mikäli haluatte vastata kyselyyn mieluummin postitse lähetettävällä paperilomakkeella, voitte pyytää sellaista lähettämällä postiosoitteenne hankkeen YVA-konsultille osoitteeseen filemon.wolfram@sweco.fi.

Lisätietoja antavat:

Kaavakonsultti Sweco Finland Oy:n kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö puh. 050 3161 277 sanukka.lehtio@sweco.fi sekä
Hankevastaava Pohjan Voima Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto puh. 050 370 4092 tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

31.5.2024

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Siikaisiin kuuluvan Santakankaan alueella, joka sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Siikaisten…

31.5.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 11.6.2024

Siikaisten Santakankaan tuuli- ja aurinkopuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 11.6.2024 klo 17-19. Kahvia on tarjolla jo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään…

27.5.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima suunnittelee Siikaisiin tuuli- ja aurinkopuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2026 ja rakentamisen valmistelu 2025. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi…