31.5.2024

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Siikaisiin kuuluvan Santakankaan alueella, joka sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Siikaisten keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään seitsemän tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho on enintään 14 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

YVA-selostuksen paperiseen versioon voi tutustua 3.6.–26.7.2024 Siikaisten kunnankirjastossa (Kankaanpääntie 1, Siikainen), Kankaanpään pääkirjastossa(Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää) ja Isojoen kunnankirjasto (Kristiinantie 17 A, Isojoki).

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 11.6.2024 klo 17–19 Eteläpään matkailukeskuksessa. Etäosallistumislinkki julkaistaan tällä sivustolla lähempänä tilaisuutta.

31.5.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 11.6.2024

Siikaisten Santakankaan tuuli- ja aurinkopuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 11.6.2024 klo 17-19. Kahvia on tarjolla jo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään…

27.5.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima suunnittelee Siikaisiin tuuli- ja aurinkopuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2026 ja rakentamisen valmistelu 2025. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi…

16.5.2023

OSALLISTU SANTAKANKAAN TUULI- JA AURINKOPUISTON ASUKASKYSELYYN

Pohjan Voima suunnittelee Satakuntaan Siikaisten kunnan koillisosaan tuulipuistoa sekä sen yhteyteen aurinkovoimapuistoa, joka ulottuu myös niin ikään Satakunnassa sijaitsevan Kankaanpään…